Szanowni Państwo,

Zgodnie ze Strategią, w ciągu najbliższych sześciu lat zrealizujemy program inwestycji o wartości 27 mld zł. 65 procent tych środków przeznaczonych będzie na inwestycje rozwojowe, a pozostałe na inwestycje odtworzeniowe i utrzymaniowe. Fundamentem do realizacji zamierzeń strategicznych będą efektywność oraz innowacje, które już dzisiaj wyróżniają KGHM, a w przyszłości zapewnią przewagę konkurencyjną Spółki.

Herbert Wirth
Prezes Zarządu

Zobacz więcej >

Szanowni Państwo,

Rok 2014 to dla KGHM okres zarówno wielkich wyzwań, jak i przełomowych sukcesów. Dowiodły one, że KGHM stanowi doskonały wybór dla inwestorów szukających aktywów o stabilnym zwrocie i mających potencjał wzrostu w średnim i długim terminie. Rok ten pokazał, że szczególnie w trudnych warunkach makroekonomicznych warto inwestować w stabilną organizację o silnych wartościach, dbającą o środowisko naturalne i otoczenie społeczne, a także w doświadczoną kadrę, która poprzez nowe projekty stale buduje wartość Spółki dla akcjonariuszy.

Marcin Moryń
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zobacz więcej >

Cele strategiczne

1 Osiągnięcie ponad 1 mln ton produkcji miedzi ekwiwalentnej

2 Obniżenie kosztu wydobycia C1 o 10 procent

3 Wzrost EBIDTA spółki o 70 procent

4 Współczynnik zastąpienia miedzi 3:1

5 Realizacja planu inwestycyjnego o wartości 27 mld zł

6 Utrzmanie wskaźnika Net Debt - EBIDTA na poziomie 1-2

Zobacz więcej >

Uruchomienie produkcji w kopalni Sierra Gorda

Zobacz więcej >

Uruchomienie produkcji z obszaru Głogów Głęboki-Przemysłowy

Zobacz więcej >

Model biznesowy

1business-core-values.png

Zobacz więcej >

Wykres kursu akcji


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Jednostkowe sprawozdanie finansowe

Prezentacja - Wyniki Grupy za 2014 rok

Konferencja - Wyniki Grupy za 2014 rok