Wyniki finansowe

Kluczowe dane finansowe Grupy KGHM

Podsumowanie 2014

Przychody ze sprzedaży
20 492 mln zł

EBITDA
5 311 mln zł
Zysk netto
2 451 mln zł

Zobacz więcej >

Ochrona środowiska

Wydobywanie rud miedzi, a następnie jej przerabianie w hutach nierozerwalnie związane jest z oddziaływaniem na środowisko we wszystkich jego wymiarach – zarówno tych odnawialnych, jak i nieodnawialnych. KGHM nie uchyla się od odpowiedzialności za stan środowiska i systematycznie modernizuje instalacje służące ochronie środowiska.

Wskaźniki dotyczące ochrony środowiska

Zobacz więcej >

Poprawa efektywności działania

Poprawa efektywności, której celem jest odwrócenie trendu rosnących jednostkowych kosztów produkcji to kluczowy obszar Strategii biznesowej KGHM. Od roku 2012 Spółka notowała około dwuprocentowy średnioroczny spadek kosztów przy czym dążenie do obniżki kosztów produkcji stanowi nadal ogromne wyzwanie dla KGHM.

Modernizacja i nowe technologie

Zobacz więcej >

Rozwój bazy zasobowej

Zabezpieczenie i powiększenie własnej bazy zasobowej KGHM realizuje zarówno poprzez prowadzenie prac eksploracyjnych na terenach, co do których Spółka posiada stosowne koncesje poszukiwawczo-rozpoznawcze, jak i poprzez ekspansję dokonując przejęć podmiotów górniczych posiadających aktywa o atrakcyjnych ekonomicznie zasobach geologicznych

Sierra Gorda >

Ajax >

Victoria >

Głogów Głęboki-Przemysłowy >

Wsparcie regionu

Dobre, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu relacje z interesariuszami mają duże znaczenie dla KGHM.

Podsumowanie 2014

Inicjatywy sportowe, społeczne, naukowe
35 mln zł wsparcia

Środki Fundacji KGHM
ponad 16 mln zł
Wolontariusze zaangażowani w
50 projektów

Zobacz więcej >

Rozwój umiejętności i sprawności organizacyjnej

Kluczowym elementem Strategii biznesowej KGHM jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału pracowników, od których wiedzy, uczciwości i umiejętności zależą wyniki i pozycja Spółki. W trosce o zadowolenie załogi i jej satysfakcję z wykonywanej pracy KGHM stale inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i dobrą atmosferę w miejscu pracy.

osiągneliśmy cel

2014 rok to czas kontynuacji procesu zmiany modelu funkcjonowania obszaru HR w Spółce.
Przekształciłciliśmy się w nowoczesne i skuteczne miejsce gotowe do realizacji strategicznych celów. Obszar HR realizował szereg programów pracowniczych, których celem był rozwój pracowników i podniesienie efektywności pracy.

Zobacz więcej >