2014 w liczbach

8. miejsce pod względem światowej produkcji miedzi

1. miejsce pod wzgldem światowej produkcji srebra

Szacowane zasoby miedzi KGHM 37,5 mln ton czystego surowca

663 tys. ton - łączna produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej

Produkcja:

  • 555 tys. ton miedzi ekwiwalentnej (udział Jednostki Dominującej: 84 procent)
  • KGHM International LTD.:106 tys. ton miedzi ekwiwalentnej

20,49 mld - przychody

Zawartości miedzi w urobku 1,53 procent/tona oraz srebra 44,6 g/tona

1 256 ton - produkcja srebra

5,31 mld zł - EBITDAlexicon.png

Wzrost produkcji srebra o 8 procent i produkcji innych metali szlachetnych łącznie o 15 procent

2,45 mld zł - zysk netto

Koszt C1 - 1,89 USD/Ib

4 zł na akcję - wysokość dywidendy

152,9 tys. oz - produkcja pozostałych metali szlachetnych

1 procent - spadek kosztów w Polsce (w jednostce dominującej)

2 procent - wzrost produkcji miedzi elektrolitycznej w Polsce

27 mld zł - kwota, którą w kolejnych sześciu latach KGHM Polska Miedź S.A. planuje przeznaczyć na inwestycje w rozwój posiadanych aktywów. Będzie to największa kampania inwestycyjna w historii KGHM. Ponad połowa tej kwoty zostanie wydana w Polsce

Ponad 18 000 pracowników zatrudnionych w KGHM Polska Miedź S.A.

34 000 zatrudnionych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

94 procent interesariuszy KGHM przyznaje, że dokonując oceny wyników KGHM uwzględnia dane pozafinansowe

Zrealizowano 45 projektów badawczych i rozwojowych na kwotę blisko 32 mln zł oraz 130 ekspertyz na kwotę około 15 mln zł

601 mln zł - wydatki na realizację inwestycji proekologicznych

10,35 - liczba wypadków na milion przepracowanych godzin

35 mln zł - kwota, którą KGHM przeznaczył na sponsorowanie ważnych inicjatyw sportowych, kulturalnych i naukowych

Fundacja KGHM Polska Miedź przeznaczyła ponad 16 mln zł na wsparcie niemal 400 lokalnych projektów. Fundacja wspomogła 556 osób w ratowaniu życia i zdrowia

20 - liczba sesji konsultacyjnych ze społecznościami lokalnymi, w wyniku których podpisano porozumienie pozwalające Spółce na rozbudowę Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most

25 procent - tyle energii potrzebnej KGHM Polska Miedź S.A. będą produkować bloki gazowo-parowe