Nasze wyniki: Poprawa efektywności

Poprawa efektywności, której celem jest odwrócenie trendu rosnących jednostkowych kosztów produkcji to kluczowy obszar Strategii biznesowej KGHM. Od roku 2012 Spółka notowała około dwuprocentowy średnioroczny spadek kosztów (tj. sprzężonego kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej po odjęciu podatku od niektórych kopalin w KGHM Polska Miedź), przy czym dążenie do obniżki kosztów produkcji stanowi nadal ogromne wyzwanie dla KGHM. Główne inicjatywy mające doprowadzić do wzrostu efektywności kosztowej produkcji miedzi to przede wszystkim projekty, opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz działania ukierunkowane na optymalizację procesów produkcyjnych w głównym ciągu technologicznym.  

Działalność inwestycyjna w zakresie rozwoju głównego ciągu technologicznego w Polsce

Struktura nakładów inwestycyjnych

Modernizacja i nowe technologie w liczbach

Realizacja planowanych nakładów rozwojowych w 2014 roku (mln zł)