Ajax (Kanada)

Projekt Ajax zlokalizowany jest w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, w odległości około 400 km na północny-wschód od Vancouver w bliskim sąsiedztwie miasta Kamloops. Udziałowcami projektu są KGHM Polska Miedź S.A. (80 procent) oraz Abacus Mining & Exploration (20 procent) z siedzibą w Vancouver.

Ajax ma docelowo produkować 50 tysięcy ton miedzi i około 100 tysięcy uncji złota rocznie.

W 2014 roku opublikowano nowy plan zakładu górniczego, który zakłada oddalenie przyszłej infrastruktury kopalni odkrywkowej Ajax od najbliższych zabudowań miasta Kamloops, a tym samym zmniejszenie wpływu kopalni na lokalną społeczność i środowisko.

Jednocześnie, w celu lepszego rozpoznania złoża oraz zidentyfikowania dodatkowej mineralizacji realizowano prace wiertnicze na terenie planowanej odkrywki oraz w jej pobliżu. Wykonywane są też analizy usprawnień technologicznych kopalni, które stworzą możliwości optymalizacji poziomu nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych, a w konsekwencji mogą wpłynąć na istotne zwiększenie atrakcyjności ekonomicznej projektu.

Ajax

Kapitał finansowy
Projekt finansowany przez założycieli Spółki JV KGHM Ajax S.A. proporcjonalnie do posiadanych udziałów:
 • KGHM Polska Miedź S.A. (80 proc.)
 • Abacus Mining & Exploration (20 proc.)
 • Obniżenie jednostkowego kosztu produkcji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
Kapitał produkcyjny
Wybudowane zostaną:
 • zakład wzbogacania rudy
 • składowisko odpadów poflotacyjnych
 • zwałowisko skały płonnej
 • budynki serwisowania maszyn i urządzeń
 • Zwiększenie produkcji miedzi i złota - ok. 50 tys. ton miedzi/rok i ok. 100 tys. uncji złota/rok w koncentracie
Kapitał ludzki
 • Docelowe zatrudnienie: około 400 osób
Kapitał społeczny
 • Zaangażowanie w szereg akcji charytatywnych, sponsoringowych oraz organizacja spotkań dyskusyjnych na temat korzyści wynikających z budowy kopalni Ajax
 • Październik 2014 roku - podpisano porozumienie z przedstawicielami ludności rdzennej
Kapitał naturalny
 • Monitorowanie oddziaływania na środowisko w całym cyklu produkcji
 • 5 stacji pomiaru jakości powietrza
 • Monitoring wód gruntowych
 • W ramach realizowanych prac inżynieryjnych, prowadzone są prace projektowe nad nowym zakładem składowania odpadów poflotacyjnych. Po zakończeniu tych prac, będzie można oszacować procent odzyskanej wody

Przyjęty harmonogram pozwoli rozpocząć budowę zakładu górniczego w II połowie 2016 roku. Spółka przewiduje, że produkcja pierwszego koncentratu miedzi w kopalni Ajax rozpocznie się pod koniec 2019 roku. Dzięki kopalni obniży się jednostkowy koszt produkcji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A..