Sierra Gorda (Chile)

Kopalnia Sierra Gorda jest przykładem najszybciej zrealizowanego projektu górniczego począwszy od pierwszego udokumentowanego złoża do uruchomienia pierwszej produkcji w Chile

Szczególne miejsce w inwestycjach w rozwój bazy zasobowej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zajmuje Chile. To tam, w północnej części kraju na pustyni Atacama zlokalizowana jest kopalnia odkrywkowa Sierra Gorda - najważniejszy zagraniczny projekt rozwojowy Spółki, realizowany na jednym z największych złóż miedzi i molibdenu na świecie o niskich kosztach produkcji oraz dużym potencjale wzrostu. Region II, w którym zlokalizowana jest kopalnia Sierra Gorda to najistotniejszy pod względem produkcji miedzi obszar Chile dostarczający 16 procent światowej produkcji miedzi.

Kopalnia Sierra Gorda jest przykładem najszybciej zrealizowanego projektu górniczego począwszy od pierwszego udokumentowanego złoża do uruchomienia pierwszej produkcji w Chile (10 lat vs. średnia w branży 19 lat). Po trzyletnim okresie budowy kopalni, 30 lipca 2014 roku ruszyła produkcja, a kilka miesięcy później pierwszy transport około 6 tysięcy ton koncentratu miedzi został wysłany do japońskiej Huty Miedzi Toyo. Od rozpoczęcia produkcji do 31 grudnia 2014 roku w Sierra Gorda wyprodukowano około 35,6 tysięcy ton koncentratu (10,5 tysiąca ton czystej miedzi). Koszt produkcji miedzi jest w Sierra Gorda jednym z najniższych na świecie i wynosi 2500 USD za tonę (w kopalni w Polsce to około 4 tys. USD za tonę).

Korzyści dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. z kopalni Sierra Gorda:

 • zwiększenie produkcji miedzi i złota
 • uruchomienie produkcji molibdenu
 • obniżenie średnioważonego kosztu produkcji miedzi
 • wzrost kompetencji i doświadczenia pracowników

Inwestycja w Chile realizowana jest w dwóch etapach. Pierwszym było wybudowanie kopalni odkrywkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. budynki socjalne, ujęcia wody słodkiej, składowisko odpadów poflotacyjnych, zasilająca linia energetyczna, rurociąg wody słonej). Przeprowadzono montaż instalacji i maszyn zakładu przeróbczego o mocy przerobowej 110 tysięcy ton rudy dziennie (120 tys. ton miedzi rocznie).
Osiągnięcie pełnych mocy przerobowych przewidzianych w pierwszym etapie planowane jest w II połowie 2015 roku. W ramach projektu wdrożone zostały optymalizacje techniczne, które pozwoliły na zwiększenie zasobów przemysłowych w Sierra Gorda.

Sierra Gorda

Kapitał finansowy
 • Koszt inwestycji: 4,2 mld USD
 • Własność: 55 procent KGHM, 45 procent Sumitomo
 • Koszt produkcji miedzi w pierwszych 5 latach produkcji na poziomie około 2,5 tys. USD/tonę - jeden z najniższych na świecie
Kapitał produkcyjny
 • Budowa infrastruktury pozwalającej na uruchomienie wydobycia
 • Planowana docelowa roczna produkcja na poziomie co najmniej 220 tys. ton miedzi, 25 mln funtów molibdenu i 64 tys. uncji złota
Kapitał intelektualny
 • Oczujnikowanie kopalni
 • Na terenie SG wykorzystuje się nowoczesne i innowacyjne technologie – na przykład wysokociśnieniowe walce mielące (HPGR)
 • SG posiada największy na świecie zakład produkcji koncentratu molibdenu
Kapitał ludzki
 • Praca zespołu pochłonęła 18,5 mln roboczogodzin
 • Obecne zatrudnienie to około 1300 osób
 • Docelowe zatrudnienie po ukończeniu II fazy 2000 osób
Kapitał społeczny
 • Ustrukturyzowany proces dialogu ze społecznościami lokalnymi w oparciu o lokalnych Koordynatorów oraz różne kanały komunikacji (skrzynka, linia telefoniczna, e-mail)
 • Newseltter dla społeczności lokalnych “Catabela”
 • Organizowanie szkoleń dla społeczności lokalnych
 • Cykliczne spotkania ze społecznościami lokalnymi
 • Polityka odpowiadania na zapytania interesariuszy w ciągu 20 dni
Kapitał naturalny
 • 4 stacje meteorologiczne pomiaru jakości powietrza
 • Monitoring wód gruntowych
 • Zarządzanie odpadami
 • Wybudowano rurociąg wody słonej o długości 143 km i średnicy około 90 cm
 • Przestrzeganie norm prawnych
 • Spełnianie wymagań Chilean Government’s Environmental Superintendence Environmental Commitments Load. Currently, RCA N°137/2011

Trwają przygotowania do drugiej fazy inwestycji. Jej celem jest zwiększenie mocy przerobowych zakładu przeróbczego ze 110 tys. do co najmniej 190 tys. ton rudy na dobę. Rozpoczęto prace projektowe związane z rozbudową infrastruktury. Prowadzona jest analiza między innymi dostępności wody i energii elektrycznej. Dodatkowo zakładane jest wydłużenie okresu życia kopalni poprzez zagospodarowanie zmineralizowanych obszarów Pampa Lina oraz Salvadora przylegających do kopalni Sierra Gorda w oparciu o infrastrukturę drugiej fazy inwestycji.

Prowadzony jest również Projekt Sierra Gorda Oxide mający na celu przerób, zgromadzonej w trakcie budowy i rozwoju kopalni Sierra Gorda, rudy tlenkowej w instalacji odzyskiwania metalu z wykorzystaniem technologii SX/EW. Ruda tlenkowa składowana jest osobno do późniejszego ługowania na hałdzie. W ramach projektu realizowane są próby kolumnowe oraz półprzemysłowe, których rezultaty pozwolą na wybór optymalnej formy zagospodarowania całości rudy tlenkowej.

Sierra Gorda to nie tylko przykład doskonałej pracy inżynierów, ale także modelowy projekt ukazujący podejście KGHM do bezpieczeństwa pracowników, relacji z lokalnymi mieszkańcami oraz minimalizacji wpływu na środowisko naturalne. W całej kopalni obowiązuje polityka Zero Harm, czyli zero wypadków, zero awarii i zero szkodliwości dla otoczenia.

Budowa Sierra Gorda i eksploatacja cennego złoża byłaby bardzo trudna lub wręcz niemożliwa bez dobrych relacji z lokalnymi władzami i mieszkańcami. Aby zapewnić przychylną atmosferę wokół inwestycji proces dialogu ze społecznościami został ustrukturyzowany - powołano lokalnych koordynatorów oraz wydzielono specjalne kanały komunikacji (oddzielna linia telefoniczna, dedykowany e-mail).

Woda w Sierra Gorda

Stabilne funkcjonowanie kopalni Sierra Gorda wymaga zapewnienia stałego dostępu do olbrzymich ilości wody. Kopalnia zużywa ponad 250 tysięcy m3 wody dziennie, czyli 92 miliony m3 rocznie. Szacuje się, że w dalszej perspektywie zapotrzebowanie może wzrosnąć do około 440 tysięcy m3 dziennie, czyli ponad 160 milionów m3 rocznie.

Loalizacja inwestycji na pustyni Atakama w Chile (jednego z najbardziej suchych obszarów na świecie) sprawia, że próba pozyskania wody na miejscu spowodowałyby naruszenie jej zasobów w regionie i niekorzystnie odbiłaby się na jakości życia w najbliższych kopalni osiedlach ludzkich. Brak należytej troski o dobre relacje z otoczeniem społecznym mogłoby z kolei stanowić zagrożenie dla ciągłości pracy kopalni w krótkim i średnim terminie.

Woda stanowi nieodnawialny zasób naturalny. Dlatego Spółka podjęła decyzję o realizacji innowacyjnej i skomplikowanej technologicznie inwestycji, która pozwala odzyskiwać wodę wykorzystywaną w innym zakładzie. Rury o średnicy około 90 centymetrów biegną od leżącego nad Pacyfikiem miasta Mejillones. Słona woda pochodzi z systemów chłodzenia tamtejszej elektrociepłowni. Zamiast trafiać z powrotem do oceanu jest tłoczona do rurociągu prowadzącego do Sierra Gorda. Infrastrukturę uzupełniają stacje nadbrzeżne, przepompownie, obiekty portowe oraz kabel światłowodowy położony wzdłuż całego rurociągu.

Długość rurociągu to ponad 142,6 kilometrów. Dlatego podczas realizacji projektu inżynierowie KGHM współpracowali także z organizacjami ekologicznymi. Zadbano między innymi o ochronę bioróżnorodności, w tym cennych gatunków rybitwy peruwiańskiej oraz mewy szarej.

Przepompowana woda trafia do zbiornika o pojemności 750 tysięcy m3. Jego wielkość pozwala na zmagazynowanie wody w kopalni na kilka dni działalności, co znacznie niweluje ryzyko przerw w pracy zakładu w przypadku ewentualnej awarii rurociągu.

Zadbano też o to, aby zużyta w Sierra Gorda woda nie wpływała negatywnie na jakość okolicznych wód gruntowych. Odpady poflotacyjne są odseparowane od środowiska naturalnego, a w celu monitorowania i natychmiastowego wykrycia ewentualnych nieszczelności zamontowano dodatkowe instalacje zabezpieczające.

Rurociąg to nie jedyna wodna realizacja KGHM związana z kopalnią na pustyni. Spółka za ponad 8 milionów dolarów zbudowała jeden z najnowocześniejszych w tej części Chile system uzdatniania wody pitnej. Jego znaczenie dla mieszkańców pobliskiego miasta Sierra Gorda jest trudne do przecenienia.

Olbrzymia międzynarodowa inwestycja KGHM to również szansa dla personelu Spółki do zdobycia nowych doświadczeń i kompetencji. W Grupie prowadzony jest program umożliwiający pracę w Sierra Gorda pracownikom z Polski. W ramach prowadzonej inicjatywy GO GLOBAL w kopali odbywają się również praktyki studenckie.

Działając w Chile KGHM pragnie nawiązać do osiągnięć polskiego naukowca i odkrywcy Ignacego Domeyki, jednego z wybitnych budowniczych nowoczesnej gospodarki i oświaty Chile w XIX wieku. Podczas swojego 46-letniego pobytu w Ameryce Południowej Domeyko zbudował podwaliny chilijskiego górnictwa i metalurgii, prowadził badania geologiczne, geograficzne i antropologiczne oraz kierował pierwszym nowoczesnym Uniwersytetem w Santiago de Chile. 

Chilijska inwestycja KGHM to także przykład, że polskie firmy coraz skuteczniej konkurują z zagranicznymi pod względem innowacyjności i jakości produktów. Szczególnie ważne jest tutaj wzajemna promocja, współdziałanie i udostępnianie praktycznej wiedzy na temat internacjonalizacji. W budowę kopalni Sierra Gorda zaangażowało się ponad 600 kontrahentów, w tym 2 firmy z Polski: TELE – FONIKA Kable oraz Sempertrans. KGHM wspiera najlepszymi praktykami i kontaktami polskie przedsiębiorstwa, które myślą o globalnej ekspansji m.in. poprzez organizację Polsko – Chilijskiego Górniczego Seminarium Inwestycyjnego oraz przez Think Tank POLAND, GO GLOBAL!