Victoria (Kanada)

Drugi z kanadyjskich projektów poszerzających bazę zasobową to budowa kopalni głębinowej miedzi i niklu Victoria. W 2014 roku realizowane były prace związane z niwelowaniem terenu pod budowę infrastruktury naziemnej, a ponadto kontynuowano działania związane z drążeniem skały upadowej do szybu kopalni. Zintegrowanego Studium Rozwoju dla projektu Victoria, będącego odpowiednikiem Studium Wykonalności.

W prace związane z opracowaniem projektu technicznego zakładu oraz nadzorem nad procesem głębienia szybu zaangażowane są firmy KGHM Cuprum oraz PeBeKa.

Victoria

Kapitał finansowy
  • Obecnie realizowane są prace projektowe po zakończeniu których możliwe będzie opublikowanie szacunku nakładów
  • Obniżenie średnioważonego kosztu produkcji miedzi C1 w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
Kapitał produkcyjny
  • Prace przygotowawcze związane z głębieniem szybu
  • Zniwelowanie terenu pod infrastrukturę powierzchniową
  • Przygotowania do budowy zwałowiska skały płonnej
  • Średnia planowana produkcja roczna ~16 tys. ton Ni, ~15 tys. ton Cu oraz ~150 tys. oz TPM (Au, Pt, Pd)
Kapitał społeczny
  • Budowanie relacji z First Nations
  • Podpisane porozumienie ze społecznościami rdzennymi Ontario - Atikameksheng oraz Sagamok
Kapitał naturlany
  • Monitorowanie oddziaływania na środowisko w całym cyklu rozwoju projektu oraz produkcji
  • Zarządzanie odpadami – oczyszczenie oraz deponowanie wody