Nasze wyniki: Rozwój umiejętności i sprawności organizacyjnej

Kluczowym elementem Strategii biznesowej KGHM jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału pracowników, od których wiedzy, uczciwości i umiejętności zależą wyniki i pozycja Spółki. W trosce o zadowolenie załogi i jej satysfakcję z wykonywanej pracy KGHM stale inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i dobrą atmosferę w miejscu pracy.

2014 rok to czas kontynuacji procesu zmiany modelu funkcjonowania obszaru HR w Spółce. Z funkcji czysto administracyjnych (kadrowych) jednostka przekształciła się w nowoczesne i skuteczne miejsce gotowe do realizacji strategicznych celów. Obszar HR realizował szereg programów pracowniczych, których celem był rozwój pracowników i podniesienie efektywności pracy.

SZKOLENIA W LICZBACH (2014 rok)

  • 30 686 pracowników wzięło udział w pojedynczym zdarzeniu szkoleniowym 
  • 812 pracowników wzięło udział w licznych branżowych sympozjach, konferencjach, seminariach w Polsce i za granicą
  • 102 pracowników skorzystało z dofinansowania studiów 
  • 818 pracowników skorzystało z różnych form kursów językowych 
  • 28 osób rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu geologii złóż i metodyki poszukiwań. Studia były dedykowane dla pracowników Spółki, których zakres obowiązków pośrednio powiązany jest z obszarem geologii