Programy dla studentów

Dbając o zapewnienie stabilności produkcji, KGHM inwestuje także w pozyskiwanie nowych pracowników.

Dlatego też, we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, kontynuowany był program Kuźnia Kadr IV. Program obejmuje zarówno organizację staży dla studentów, jak i prowadzenie wykładów na uczelni przez doświadczonych specjalistów zatrudnionych w firmie. W 2014 roku zorganizowano staże dla 32 studentów i absolwentów oraz przeprowadzano 57 wykładów.

Najbardziej utalentowani studenci i absolwenci uczelni wyższych o specjalistycznych kierunkach mieli szansę uczestnictwa w unikalnym programie Kopalnia Talentów. Uczestnicy programu poznali różne obszary biznesowe - od strategicznego poprzez produkcyjny po finansowy. Najlepsi absolwenci programu otrzymali ofertę stałego zatrudnienia w Spółce.

Liczba uczestników programu Kopalnia Talentów

I edycja (lata 2012-2014)
W rekrutacji wzięło udział 408 kandydatów, wyłoniono – 12 uczestników, z czego po programie:

  • 5 osób zatrudnionych w Polsce
  • 3 osoby zatrudnione w Sierra Gorda (Chile)

II edycja (lata 2013-2015)
W rekrutacji wzięło udział 860 kandydatów, wyłoniono – 16 uczestników,

  • 2 osoby zatrudnione w Polsce
  • 1 osoba zatrudniona w KGHM International
  • 13 osób do końca sierpnia 2015 roku wciąż uczestniczy w programie

Go Global Internships

  • program dwumiesięcznych międzynarodowych praktyk w USA, Kanadzie, Chile
  • skierowany do studentów studiów górniczych i geologicznych

W ramach programu Go Global Internships KGHM organizuje zagraniczne staże dla najzdolniejszych studentów z Polski, którzy w przyszłości mogą pracować dla miedziowego koncernu. Wielu z nich ma szansę docelowo zasilić kadrę menedżerską Spółki i wspierać firmę w realizacji strategicznych zadań.

Osoby z ogromnym potencjałem otrzymują możliwość uzupełnienia swojej wiedzy zdobytej na studiach, o praktyczne umiejętności w Oddziałach KGHM International LTD. Dzięki temu stają się naturalnym źródłem przyszłych liderów i to oni mogą zapewnić długofalowy rozwój firmy.

Uczestnicy staży poznają specyfikę funkcjonowania zagranicznych kopalni, techniczne zagadnienia pracy oraz kulturę krajów, w których znajdują się Oddziały KGHM International. Studenci, dzięki praktykom, mogą lepiej zrozumieć procesy powstania złoża, poznają przepisy prawne związane z górnictwem obowiązujące w danym miejscu oraz programy komputerowe wykorzystywane w firmie.

Liczba uczestników GO GLOBAL:

  • 2013 – 12 osób (praktyki 1-miesięczne) z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Śląskiej
  • 2014 –14 osób (praktyki 2-miesięczne) z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej
  • 2015 - 25 osób (praktyki 2- miesięczne) z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu