Nasze wyniki: Wprowadzenie

KGHM w 2014 roku z sukcesem zrealizował Strategię biznesową. Wizję rozwoju KGHM wdrażano w oparciu o pięć filarów, które opisane zostały w Strategii biznesowej Spółki. Mimo wyzwań spowodowanych turbulencjami na rynkach metali, zrealizowano zakładane cele, w tym ten nadrzędny, jakim było dołączenie do grupy dużych, światowych producentów miedzi i zwiększenie produkcji miedzi w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do około 700 tys. ton rocznie.

Realizacja Strategii pozwoliła na zbudowanie firmy globalnej, nowoczesnej i innowacyjnej, która stawia na stabilność, odpowiedzialność i rozwój o długiej perspektywie wzrostu. Wynikiem działań KGHM jest portfolio światowej klasy
złóż w bezpiecznych lokalizacjach i stale rozwijający się, profesjonalny zespół pracowniczy.

Filary Strategii Biznesowej KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2009-2018