Nasze wyniki: Wsparcie regionu

Dobre, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu relacje z interesariuszami mają duże znaczenie dla KGHM. Szczególne znaczenie ma polityka dobrego sąsiedztwa. Przejawia się ona podejmowaniem przez KGHM i Fundację KGHM Polska Miedź S.A. szeregu inicjatyw i działań na rzecz realizacji oczekiwań i potrzeb mieszkańców regionu – jednego z najważniejszych interesariuszy firmy.

W ten sposób firma dba o dobrze pojęty interes regionu i podtrzymuje „społeczną licencję na działanie” w obszarach biznesowych. 

Kluczowe liczby

  • 35 mln zł – przeznaczył KGHM na sponsorowanie ważnych inicjatyw sportowych, kulturalnych i naukowych
  • ponad 16 mln zł – przeznaczyła Fundacja KGHM Polska Miedź na wsparcie niemal 400 lokalnych projektów oraz wsparła 556 osób w ratowaniu życia i zdrowia
  • 50 projektów zostało zrealizowanych przez wolontariuszy KGHM na rzecz społeczności lokalnych
  • 695 dzieci oraz 75 osób dorosłych – liczba osób objętych w 2014 roku Programem Promocji Zdrowia

W 2014 roku nie miały miejsca skargi dotyczące sporów związanych z użytkowaniem gruntów oraz nie miały miejsca zdarzenia, w których doszło do przesiedleń.