Działania Fundacji KGHM Polska Miedź

Dzięki podjętym działaniom dobroczynno-charytatywnym Fundacji, Spółka utrzymała pozycję ogólnopolskiego lidera, zajmując 2. miejsce w Polsce w konkursie „Liderzy Filantropii 2014”.

Fundacja KGHM Polska Miedź

2014 rok to również zmiany na lepsze w Fundacji KGHM Polska Miedź S.A., która od 12 lat wspiera region i mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Przygotowano nowe projekty na rzecz mieszkańców regionu i uproszczono zasady wnioskowania. Dofinansowanych zostało niemal 400 projektów instytucjonalnych na łączną kwotę ponad 15 milionów złotych. Przyznano ponad 550 darowizn osobom  fizycznym na kwotę przekraczającą 1,3 miliona złotych. 

Cztery główne projekty Fundacji przygotowane w 2015 roku to:

  • Twoje pięć minut – szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej - to szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które zostały opracowane z myślą uwrażliwienia młodego człowieka na potrzebę niesienia pomocy innym. Podstawowym zadaniem projektu jest przygotowanie uczniów do podejmowania właściwych działań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Zadania i formy realizacji zostały dobrane odpowiednio do wieku. Grupę docelową będzie stanowić młodzież, która będzie poznawać tajniki wiedzy przedmedycznej oraz nauczy się kontrolować swoje emocje.
  • Piłka nożna dla każdego - to inicjatywa promująca aktywność fizyczną wśród dzieci w wieku 5-10 lat. Swoim obszarem projekt obejmuje cały region Zagłębia Miedziowego, by jak najwięcej dzieci mogło korzystać ze zorganizowanej formy spędzania wolnego czasu. Zajęcia prowadzone przez profesjonalistów pozwalają na integrację dzieci i środowisk z jakich się wywodzą, dotarcie do uzdolnionych dzieci z terenów wiejskich ale przede wszystkim wykształcenie poczucia odpowiedzialności, sumienności i umiejętności organizacji czasu wśród wszystkich uczestników projektu.
  • Miedziana Szkoła Matematyczna - projekt adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Program rozpocznie się wraz z nowym rokiem szkolnym, obecnie trwają prace organizacyjne i dopracowywane są szczegóły związane z tym działaniem. Warto pamiętać, że pracownicy spółki KGHM to w większości absolwenci uczelni technicznych i ekonomicznych. Rozbudzając pasję do matematyki u dzieci i młodzieży, przygotowywane są przyszłe kadry Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 
  • Ratujemy zabytki – to program mający chronić dziedzictwo narodowe. Dotychczas sfinansowano między innymi rewitalizację zabytkowego kościoła w Głogowie oraz Zespół Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie. Dzięki zaangażowaniu Fundacji zrealizowano unikatowe projekty takie jak: utworzenie skansenu górniczo-hutniczego w Leszczynie k/Złotoryi, czy rewitalizacja Alei Chińskiej w ogrodzie historycznym w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
  • Miedziorysy – Ludzie i tradycje Polskiej Miedzi – jednym z elementów polityki prokulturalnej KGHM jest pielęgnowanie i kultywowanie tradycji górniczo-hutniczych Polskiej Miedzi. Dużą wagę Spółka przywiązuje do obchodów górniczych Barbórek oraz hutniczych Florianów. Promowane są tradycje Polskiej Miedzi wśród dzieci i młodzieży z regionu, a instytucje i organizacje społeczne dbające o wartości i historię Zagłębia Miedziowego są wspomagane darowiznami. W roku 2013 roku rozpoczęto wydawanie kwartalnika „Miedziorysy – Ludzie i tradycje Polskiej Miedzi”, którego celem jest przybliżanie losów ludzi, którzy przez wiele lat swego życia zawodowego byli związania z KGHM.

Konkurs Liderzy Filantropii 2014

Dzięki podjętym działaniom dobroczynno-charytatywnym Fundacji, Spółka utrzymała pozycję ogólnopolskiego lidera, zajmując 2. miejsce w Polsce w konkursie „Liderzy Filantropii 2014”.