Program promocji zdrowia

W 2014 roku kontynuowany w Spółce był Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska.

Skierowany jest on głównie do dzieci w wieku od 1 do 16 roku życia, zamieszkujących okolice hut należących do Spółki i obejmuje między innymi badanie krwi na zawartość ołowiu, wyjazdy na „zielone szkoły”, zajęcia na basenach, czy też edukację ekologiczno-zdrowotną.

W 2014 roku programem objęto 695 dzieci oraz 75 osób dorosłych