Programy dla regionu

Zaangażowaniu KGHM Polska Miedź S.A. w społeczne wsparcie regionu służą uruchomione w 2014 roku specjalne programy w obszarach profilaktyki zdrowotnej, ekologii, edukacji biznesowej i wolontariatu pracowniczego.

Program EKO-Zdrowie, to projekt, w ramach profilaktyki zdrowotnej. Firma zachęca mieszkańców regionu do brania udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych i badaniach medycznych, promuje profilaktykę zdrowotną oraz organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne. Projekty prozdrowotne kierowane są do jak największej liczby osób w różnym przedziale wiekowym.

Cyklicznie organizowane są m.in.:

  • zajęcia nordic walking dla dorosłych (w 2014 roku uczestniczyło około 700 osób)
  • lekcje nauki pływania dla dzieci (2014 rok – ponad 400 dzieci)
  • profilaktyczne zajęcia na basenach dla dzieci i młodzieży – z zajęć skorzystało 682 uczniów ze szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Kotla, Krotoszyce i Żukowice
  • zajęcia piłkarskie dla chłopców z udziałem szkoleniowców z Akademii Piłkarskiej KGHM (2014 rok – 150 dzieci)
  • imprezy sportowo-rekreacyjne z udziałem znanych postaci sportu z regionu miedziowego (m.in. kilka spotkań w szkołach podstawowych z mistrzem świata i Europy Radosławem Kawęckim)
  • turnusy profilaktyczne, tzw. „zielone szkoły” dla najmłodszych – na „zielone szkoły” wyjechało 210 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce i Żukowice

Program Strefa Innowacji wspiera proces kreowania liderów, mających sprostać wyzwaniom sprawnego zarządzania firmą w warunkach międzynarodowych, zgodnie z najlepszymi praktykami ładu korporacyjnego. Program jest skierowany do menadżerów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz organów państwowych wspierających ekspansję międzynarodową polskich firm. W jego ramach zorganizowano cztery konferencje na warszawskim Stadionie Narodowym, w których wzięło udział około 250 osób. Efekt to wymiana wiedzy, doświadczeń i praktyk w zakresie realizowanych projektów międzynarodowych.

Program wolontariacki Miedziane Serce - w ramach programu zrealizowano blisko 50 projektów. W działania zaangażowało się ponad 500 osób, które przepracowały łącznie ponad 1000 godzin. Jednym z najbardziej zaawansowanych organizacyjnie projektów wolontariackich w Spółce jest działalność Drużyny Szpiku KGHM. Zespół od lat promuje ideę walki z białaczką i prowadzi rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Wolontariusze zarejestrowali ponad 1000 osób deklarujących gotowość oddania szpiku, 3 osoby z tego grona oddały szpik, ratując w ten sposób ludzkie życie. Współpracowano zarówno z organizacjami pozarządowymi, jak i ze szkołami.

Formy wolontariatu pracowniczego zależą od bieżących możliwości firmy, potrzeb społeczności oraz inicjatywy i kreatywności samych pracowników. Korzyści z wolontariatu odnoszą nie tylko osoby, które otrzymują pomoc, ale także sami pracownicy. Dzięki zaangażowaniu zyskują satysfakcję, zdobywają nowe umiejętności, doświadczenia i poczucie sensu konkretnych działań. Wolontariat to przede wszystkim ludzie, z ich pasją i entuzjazmem.

KGHM Cultura to program CSR wspierający inicjatywy kulturalne oraz działania artystyczno-edukacyjne w regionie i w Polsce. Celem jest ochrona dóbr dziedzictwa narodowego, utrwalanie tożsamości historycznej oraz kształtowanie wrażliwości na zjawiska kulturalne. Do tej pory wsparto m.in. Operę Wrocławską, filharmonie w Jeleniej Górze i Wrocławiu, teatry w Legnicy i Wrocławiu oraz Legnicki Festiwal Srebra i Satyrykon. Ważnym elementem polityki prokulturanej w regionie jest również wspieranie przygotowań Wrocławia, jako Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016.