Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych

Odpady flotacyjne, które powstają w czasie wydobycia miedzi są składowane i unieszkodliwiane w zbiorniku Żelazny Most. Funkcjonujący od 1977 roku obiekt zajmuje 1 580 hektarów i jest największym tego typu zbiornikiem w Europie.

W związku z koniecznością składowania coraz większej ilości odpadów niezbędna jest rozbudowa zbiornika o 609 hektarów. Umożliwi ona funkcjonowanie przemysłu miedziowego w Polsce przez kolejne lata.

Tak duża inwestycja nie może powstać bez zgody społeczności lokalnych. W wyniku przeprowadzonego dialogu społecznego i około 20 sesji konsultacyjnych podpisano porozumienie, które daje Spółce licencję na działanie w sprawie rozbudowy zbiornika i zapewnia stabilne i bezpieczne funkcjonowanie w dłuższym terminie.

Dokument obejmuje szerokie spektrum zobowiązań dotyczących: obszarów wspólnych i ważnych dla wszystkich miejscowości objętych Porozumieniem, jak również tych specyficznych dla danych miejscowości. W ich realizację zaangażowany jest interdyscyplinarny zespół pracowników KGHM.

Proces dialogu w projekcie rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most

Proces dialogu w projekcie rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most

KGHM zobowiązało się m.in. do organizowania wypoczynku dla dzieci oraz opieki zdrowotnej i badań mieszkańców, w tym tzw. „białych sobót”. Spółka będzie też rozwijać infrastrukturę na terenach wiejskich, a także współpracować w podnoszeniu wiedzy i umiejętności zawodowych mieszkańców.

Obszary wspólne i ważne dla wszystkich miejscowości

Współpraca w procesie dialogu w liczbach

 • 1 zaproponowana spójna ścieżka unifikacji procedur działania Zakładów Górniczych w zakresie szkód górniczych 
 • 3 kwartalne spotkania „Jak zdobyć pracę”
 • 5 miejscowości objętych Porozumieniem
 • 8 osób zatrudnionych w KGHM w 2014 roku z miejscowości objętych porozumieniem
 • 10 wydanych numerów gazety „Po sąsiedzku”
 • Około 20 spotkań z mieszkańcami w związku z planowaną rozbudową Żelaznego Mostu
 • 58 dzieci wyjechało na zimowisko
 • 77 studni i dwa ujęcia powierzchniowe przebadano w ramach badań wody
 • 91 osób przebadano w ramach „białych sobót”
 • 141 tuneli ochronnych zakupiono dla mieszkańców (86 wydano do końca kwietnia)
 • 198 tys. zł wsparcia Fundacji KGHM Polska Miedź dla rejonu Żelaznego Mostu w 2014 roku
 • 300 m rurociągu wymieniono łącznie w 2014 roku (rejon Tarnówka i Dąbrowy)