Sponsoring

Polityka sponsoringowa KGHM zmierza do promocji Spółki oraz Dolnego Śląska. Łączne wydatki na kulturę, naukę i sport w 2014 roku wyniosły ponad 35 mln zł.

Zasadniczym celem sponsoringu sportowego jest budowa wizerunku i budowanie zaangażowania pracowników. Spółka wspiera zarówno sport zawodowy najwyższej klasy, jak i sport amatorski. KGHM wspiera również wyższe uczelnie i instytuty - finansowo i merytorycznie wspomagając przedsięwzięcia związane tematycznie z problemami rozwiązywanymi dla potrzeb KGHM i regionu.

KGHM postrzegany jest także jako mecenas kultury i sztuki. Partycypuje w organizacji oraz obejmuje patronat nad znaczącymi przedsięwzięciami, które są skierowane do społeczności regionu i całego kraju. W 2014 roku Spółka nie sponsorowała partii politycznych i polityków.

Wydatki na sponsoring według dziedzin

DZIEDZINAKWOTA ZŁ
SPORT 27 947 500
KULTURA 4 955 250
NAUKA 2 172 979
ŁĄCZNIE 35 075 729