Wapnowanie gleb

Zgodnie z porozumieniem na rzecz zrównoważonego rozwoju, zawartym pomiędzy Powiatem Głogowskim a KGHM przeprowadzono w roku 2014 badania gleb na terenie Gminy Jerzmanowa i wiejskiej Gminy Głogów.

Pobrano łącznie ponad 3 000 próbek glebowych. Ponadto, w 2014 roku przeprowadzono wapnowanie gleb na terenie gmin Kotla. Zakupiono łącznie 22 480 Mg masy towarowej nawozu wapniowo-magnezowego na powierzchnię 2 652 ha.