Akcjonariat Obywatelski

Akcjonariat Obywatelski

KGHM Polska Miedź S.A. jest także uczestnikiem programu Akcjonariat Obywatelski i angażuje się w działania służące wzmocnieniu społecznej świadomości i akceptacji zasad oraz mechanizmów gospodarki rynkowej, w tym rynku kapitałowego. Akcjonariat Obywatelski to rozbudowany program edukacyjny realizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa, oparty na szkoleniach i warsztatach prowadzonych w całym kraju, współpracy z uczelniami wyższymi oraz platformie e-learningowej, z której korzystać mogą zarówno osoby dopiero mające zamiar inwestować na giełdzie, jak i bardziej dojrzali inwestorzy indywidualni.

Partnerami Ministerstwa w programie Akcjonariat Obywatelski są najważniejsze spółki giełdowe oraz instytucje działające na rynku kapitałowym. W 2014 r. realizowaliśmy kampanię poprzez wspieranie działań edukacyjnych oraz zachęcanie społeczeństwa do świadomego inwestowania w papiery wartościowe. W ramach udziału w programie realizowaliśmy między innymi takie działania jak: dystrybucja ulotek wśród pracowników KGHM z informacją o prowadzonych szkoleniach, regularna aktualizacja informacji na stronie internetowej Spółki, opublikowanie informacji o kampanii na łamach miesięcznika Grupy Kapitałowej KGHM „Focus” oraz w magazynie „Miedziak”.

W marcu 2015 zakończyła się czwarta edycja bezpłatnych warsztatów jakie w ramach programu Akcjonariat Obywatelski organizowane są dla inwestorów indywidualnych. Eksperci giełdowi odwiedzili 15 miast z 20 warsztatami z podstaw inwestowania na giełdzie. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 2 260 osób. W ramach tegorocznej edycji przeprowadzone zostały także 3 transmisje online ze szkoleń, które obejrzało prawie 250 osób.