Dialog z interesariuszami rynku kapitałowego

Dialog z interesariuszami, wśród których szczególną rolę odgrywają akcjonariusze, traktujemy jako kluczowy element efektywnego funkcjonowania Spółki.

Nasze działania mają na celu zapewnienie systematycznej komunikacji i przejrzystego dialogu z obecnymi i przyszłymi inwestorami, nakierowanego na dostarczanie informacji na temat bieżącej działalności operacyjnej i strategicznych celów Spółki. Komunikację ze środowiskiem inwestorskim realizujemy za pomocą: raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez oficjalny system raportowania (ESPI), strony internetowej, spotkań one-on-one oraz uczestnictwa naszych przedstawicieli w konferencjach inwestorskich, roadshows oraz spotkań z analitykami i zarządzającymi funduszami.

KGHM w sposób ciągły stosuje aktywną politykę informacyjną w obszarze relacji inwestorskich i utrzymuje wysoki poziom w zakresie kontaktów z inwestorami zarówno finansowymi, jak i indywidualnymi.

Publikacja kwartalnych wyników finansowych KGHM jest powiązana z otwartą dla wszystkich interesariuszy konferencją, transmitowaną na żywo w internecie w języku polskim i angielskim. Zapisy wideo konferencji są dostępne na stronie internetowej Spółki, dzięki czemu możliwe jest zapoznanie się z wybranym wydarzeniem także po jego zakończeniu. Poza transmisjami internetowymi prowadzone są telekonferencje i wideokonferencje. Podsumowanie działań w obszarze relacji inwestorskich przedstawiono w tabeli poniżej.

Dialog z interesariuszami rynku kapitałowego (inwestorami, analitykami, regulatorami)

 Podejście i typ zaangażowania grupy interesariuszy (np. ankiety, badania satysfakcji, sesje dialogowe, etc.)Częstotliwość zangażowania wg typuKluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy
I. Zbudowanie systemu efektywnego i bezpiecznego dialogu z uczestnikami rynków kapitałowych w celu rzetelnej wyceny akcji    
1 Konferencje inwestorskie: 1. Annual BMO Capital Markets Global and Mining Conference, Floryda; 2. Polish Capital Market, GPW i PKO BP, Londyn; 3. Konferencja Wallstreet, SII, Karpacz; 4.  Annual Global Metals, Mining & Steel Conference, Merryll Lynch, Floryda; 5. Global Natural Resources Conference, Morgan Stanley, Barcelona; 6. Annual Emerging Europe Investment Conference; Unicredit, Warszawa; 7. Global Steel and Mining Conference, Credit Suisse, Londyn; 8. Dzień Inwestora: ector górniczy, DM PKO BP, Katowice; 9. dbAccess Metals and Mining Conference, Deutsche Bank, Londyn 9 razy w roku Finansowe aspekty funkcjonowania Spółki, zakładany poziom produkcji, wielkość nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych, status projektów posiadanych w portfelu, projekty rozwojowe, potencjalna aktywność na rynku M&A, prognozy rynku miedzi, pogląd na rynek molibdenu, trendy na rynku walutowym, polityka dywidendowa, struktura akcjonariatu, podatek od wydobycia niektórych kopalin
2 Spotkania one-on-one z funduszami i analitykami w ramach konferencji inwestorskich 140 spotkań w roku jw.
3 Konferencje wynikowe w Warszawie 5 razy w roku jw.
4 Dzień inwestora (Capital Market Day) w Londynie 1 w roku jw.
5 Spotkania bezpośrednie w siedzibie Spółki 7 razy w roku jw.
6 Ad-hoc conference calls/zapytania z rynku (dotyczące wyników, strategii, finansów) 12 razy w roku jw.
7 Komunikacja drogą elektronicz0ną i telefoniczną (odpowiedzi na pytania z rynku) ok. 400 zapytań rocznie jw.
8 Oficjalne otwarcie kopalni Sierra Gorda w Chile - wizyta analityków w Sierra Gorda 1 w roku Status projektu, infrastruktura projektu, parametry kopalni, capex, spodziewana produkcja, koszty, projekty rozwojowe (SG Oxide)
9 Program Akcjonariat Obywatelski   Działania wspierające kampanię edukacyjną skierowaną do inwestorów indywidualnych
10  Internetowe transmisje konferencji wynikowych 4 razy w roku Konferencje wynikowe transmitowane na żywo do internetu dostępne dla inwestorów
11 Elektroniczny alert na stronie internetowej ok. 600 uczestników Subskrypcja informacji według tematyki: biuletyn rynkowy, komunikaty prasowe, raporty giełdowe.
12 Nowa strona internetowa + interaktywne narzędzia shareholder tools KPIs   Stworzenie interaktywnych narzędzi w sekcji relacji inwestorskich, http://kghm.com/pl/inwestorzy
13 Dzień Inwestora Indywidualnego        Zwiększenie wiedzy inwestorów indywidualnych na temat specyfiki globalnego sektora surowców naturalnych oraz  ostatnich trendów w sektorze miedzi; zjazd na dół kopalni i zapoznanie się z ciągiem technologicznym; możliwość bezpośredniego kontaktu inwestorów z przedstawicielami kadry menedżerskiej KGHM
   II. Obowiązki regulacyjne (zapewnienie efektywnego i bezpiecznego wypełniania obowiązków informacyjnych).    
14 Wypełnianie obowiązków informacyjnych: publikacja raportów bieżących 33 razy w roku  
15 Wypełnianie obowiązków informacyjnych: publikacja raportów okresowych 7 razy w roku  
16 Wprowadzenie bezpiecznych mechanizmów ujawniania informacji (Disclosure Committee) z użyciem najlepszych praktyk (best disclosure standards)    
III. Budowanie optymalnej struktury akcjonariatu    
17  Monitorowanie struktury akcjonariatu Spółki; Badanie postrzegania Spółki przez uczestników rynku kapitałowego 1 w roku Analiza bazy inwestorów oraz opracowanie docelowej bazy