Kluczowe dane dotyczące notowań akcji

Z najwyższą starannością Spółka podchodzi do raportowania wyników finansowych.

Kluczowe dane dotyczące notowań akcji KGHM Polska Miedź S.A. na GPW w Warszawie KGHM 2014

Symbol: KGHM        Kod ISIN: PLKGHM000017J.m.20142013
Liczba akcji sztuk 200 000 000 200 000 000
Kurs zamknięcia z ostatniego dnia notowań w roku 108,85 118
Kapitalizacja Spółki na koniec roku mld zł 21,8 23,6
Zmiana kursu akcji od końca poprzedzającego roku proc. -7,75 -37,89
Maksymalny kurs zamknięcia w roku 138 193,5
Minimalny kurs zamknięcia w roku 99,9 111
Średni wolumen obrotu na sesję sztuk 883 361 950 299

Kurs akcji KGHM Polska Miedź S.A. na tle WIG


KGHM stosuje zaawansowane kontrole i procedury ujawniania informacji. W odniesieniu do procesów sporządzania sprawozdań finansowych zostały opisane w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Z najwyższą starannością Spółka podchodzi do raportowania wyników finansowych. Prowadzona jest ciągła komunikacja z polskim i zagranicznym środowiskiem inwestorów. Wypełniane są również bieżące obowiązki informacyjne. Spółce w szczególny sposób zależy na dialogu z akcjonariuszami.

W 2014 roku działalność rozpoczął Komitet ds. Ujawnień. Jego rolą jest nadzorowanie upublicznianych informacji i zapewnienie spójnej polityki informacyjnej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Celem Komitetu jest aby ujawniane informacje były na publikowane na czas, były dokładne, przejrzyste, kompletne, a także zaprezentowane w sposób zgodny z wymogami prawnymi, obowiązującymi regulacjami i uznawanymi praktykami. Informacje te mają również odzwierciedlać stan finansowy i operacyjny Spółki.