Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy

Lp.Zidentyfikowane zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowiaInformacje, które typy stanowisk (grupy pracowników) są szczególnie narażone na podwyższone ryzyko wystąpienia określonych chorób w związku z działalnością zawodowąLiczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia/ narażonych na ryzykoInformacja dlaczego występuje szczególne narażenie na choroby zawodoweOpis jakie działania mitygujące podejmuje organizacja (m.in. programy prozdrowotne, programy BHP etc.)Procent pracowników zatrudnionych na stanowiskach narażonych na wysokie ryzyko choroby zawodowej, wobec których podejmowane były działania profilaktyczne – w tym, ocena ryzyka zawodowego
1Pyły przemysłowe zwłukniające. Górnicy, hutnicy, pracownicy przeróbki 2 299 Technologie i systemy Srodki ochrony indywidualnej 100 proc.
2Substancje chemiczne rakotwórcze Hutnicy 1103 Proces pirometerulgi Wentylacja i ochrony indywiualne 100 proc.
3Hałas Górnicy, hutnicy, pracownicy przeróbki 6787 Urządzenia Ochrony indywidualne 100 proc.
4Wibracja Górnicy, hutnicy, pracownicy przeróbki 727 Maszyny i urządzenia Wyższa jakość sprzętu 30 proc.
5Mikroklimat gorący Górnicy, hutnicy, pracownicy przeróbki 3650 Duże głębokości wydobycia. Klimatyzacja centralna, wentylacja 100 proc.
6Nadmierne obciążenie fizyczne Górnicy, hutnicy, pracownicy przeróbki 2115 Warunki pracy Mechanizacja czynności 60 proc.