Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju, umowy o pracę i regionu w podziale na płeć

Lp.Łączna liczba pracowników w podziale na:Liczba pracowników
2014
1kobiety 1 327
2mężczyźni 1 6841
 Suma 1 8168