Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grup wiekowych, płci i regionu

Lp.Łączna liczba pracowników w podziale na:Liczba pracownikówLiczba nowozatrudnionych pracownikówProcent nowozatrudnionych pracowników
201420142014
1Kobiety 1327 34 2,56 proc.
2Mężczyźni 16841 406 2,41 proc.
Suma 18168 440 2,42 proc.
Lp.Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe:Liczba nowozatrudnionych pracowników w danej grupieProcent nowozatrudnionych pracowników
20142014
1<30 229 52,05 proc.
230-50 132 30,00 proc.
3>50 40 9,09 proc.
Lp.Łączna liczba odejść pracowników w podziale na:Liczba pracownikówLiczba odejść pracownikówProcent odejść pracowników
201420142014
1Kobiety 1327 60 4,52 proc.
2Mężczyźni 16841 781 4,64 proc.
Suma 18168 841 4,63 proc.
Lp.Łączna liczba odejść w podziale na grupy wiekowe:Liczba odejść pracowników w danej grupie wiekowejProcent odejść pracowników
20142014
1<30 55 6,54 proc.
230-50 299 35,55 proc.
3>50 448 53,27 proc.