Powrót do pracy i wskaźnik retencji po urlopie macierzyńskim, w odniesieniu do płci

Lp.Powrót do pracy oraz wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim, w odniesieniu do płci20142014
KobietyMężczyźni
2Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego 48 675
3Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim 34 674
4Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim i pracowali w organizacji przez 12 kolejnych miesięcy po powrocie 6 672
5Wskaźnik powrotów do pracy 70,8 procent 99,9 procent