Liczba pracowników objęta układem zbiorowym (odsetek w ogólnej liczbie pracowników)

Lp.Łączna liczba pracowników w podziale na:Liczba pracowników
2014
1Całkowita liczb pracowników objętych umowami zbiorowymi 18112
2Całkowita liczba zatrudnionych 18168
3Odsetek pracowników objęty układem zbiorowym (procent) 99,7 proc.