Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu

Niniejsza Polityka prywatności przedstawia zasady informujące Użytkowników serwisu o aspektach pozyskiwania, przetwarzania, wykorzystywania i zabezpieczenia danych o użytkownikach serwisu.

Korzystając z serwisu internetowego KGHM Polska Miedź S.A. Użytkownicy akceptują zasady poniższej Polityki prywatności. Jeżeli Użytkownicy nie zgadzają się z którymkolwiek z zasad, prosimy o nie korzystanie z serwisu.

W ramach podstawowych funkcjonalności serwisu nie zbieramy i nie obligujemy do przekazywania nam danych osobowych. W ramach logów systemowych gromadzimy jedynie informacje systemowe związane bezpośrednio z wizytą na stronie np. takie jak adres IP komputera z którego przeglądana jest nasza witryna.

Pliki Cookies

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.

Przetwarzanie danych osobowych

W ramach niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach serwisu możemy pozyskiwać i gromadzić dane kontaktowe i inne stanowiące w świetle prawa dane osobowe podlegające szczególnej ochronie. Podczas procesu gromadzenia tych danych użytkownik każdorazowo informowany jest o przysługujących mu prawach, zakresie i celu przetwarzania tych danych. Użytkownik podaje nam swoje dane dobrowolnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie w określonym zakresie. W każdym przypadku gdy przetwarzaniu podlegają dane osobowe KGHM w swych działaniach kieruje się przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz 926 ze zm.).

Każdy użytkownik, który udzielił informacji o swoich danych osobowych ma prawo:

  • Dostępu do tych treści
  • Poprawiania ich,
  • Aktualizacji,
  • Uzupełnienia,
  • Żądania zaprzestania przetwarzania,
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest: KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48. Lub jedna ze spółek Grupy Kapitałowej KGHM.

Ochrona danych

Udostępnione przez Użytkowników dane a także wszelkie logi systemowe oraz inne dane generowane automatycznie w ramach korzystania przez użytkownika z naszego serwisu:

  • Przechowywane są w bezpiecznej lokalizacji,
  • Przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę,
  • Nie są udostępniane osobom trzecim bez udzielonej zgody w tym zakresie.
  • Są chronione przed dostępem osób niepowołanych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Odnośniki do innych serwisów

Serwis KGHM może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych oraz komponenty stron zawierające mechanizmy i treści pochodzące od dostawców zewnętrznych. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy innych witryn sieci i w każdym przypadku, niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do tych stron. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i zastrzeżeniami

Zastrzeżenia

Administrator zastrzega prawo do zmian w Polityce Prywatności.

Słownik pojęć:

Dane osobowe – są to wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację.

Cookies – są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku lokalnym użytkownika których zawartość przekazywana jest przez odwiedzany serwer. Pliki te mogą być odczytywane przez serwer przy ponownym wejściu na stronę serwera.

Logi systemowe – pliki zawierające chronologiczny zapis zdarzeń serwera zawierający między innymi datę i godzinę oraz adres IP związane z wizytą na stronie serwera.