Mapa interesariuszy

Dostawcy
 • KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2014 współpracował z 1500 dostawcami
 • Łączna wartość szacunkowa postępowań przetargowych w roku 2014 wynosi 3, 2 mld zł
Administracja na poziomie samorządowym
 • 5 miejscowości objętych Porozumieniem, które daje Spółce licencję na działanie w sprawie rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most
 • Łącznie pobrano ponad 3 000 próbek glebowych w powiecie głogowskim. Zakupiono łącznie 22 480 Mg masy towarowej nawozu wapniowo-magnezowego na powierzchnię 2 652 hektarów w gminie Kotla.
Instytucje badawcze i naukowe
 • W roku 2014 roku zrealizowano 45 projektów badawczych i rozwojowych na kwotę blisko 32 mln złotych oraz 130 ekspertyz na kwotę około 15 mln złotych
Administracja na poziomie krajowym
 • Podatek dochodowy zapłacony w 2014 r. to 948 mln złotych
 • Podatek od wydobycia niektórych kopalin to 1 520 mln złotych
Konkurenci
Giełda Londyńska
Organizacje pozarządowe
Regulatorzy – organu nadzoru i kontroli
 • Czynne uczestnictwo w projekcie REACH, gdzie podnoszone są kwestie regulacji środowiskowych i oddziaływania na środowisko
Organizacje branżowe, eksperckie, propagujące odpowiedzialność społeczną
 • KGHM jest członkiem 13 organizacji branżowych
 • W 2014 r. KGHM przystąpił do Global Compact
Administracja na poziomie unijnym
Media
Klienci
 • Ponad 90 procent klientów KGHM to klienci, z którymi współpraca kontynuowana jest od wielu lat
 • Sprzedaż na rynki zagraniczne stanowiła 78 procent sprzedaży miedzi ogółem
Akcjonariusze i otoczenie giełdowe
 • Jedynym akcjonariuszem posiadającym liczbę akcji uprawniającą do 5 proc. lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź jest Skarb Państwa.
 • 140 spotkań w roku to spotkania z funduszami i analitykami w ramach konferencji inwestorskich
Społeczności lokalne
 • Ponad 16 mln zł przeznaczyła Fundacja KGHM Polska Miedź na wsparcie niemal 400 lokalnych projektów
 • 20 sesji konsultacyjnych ze społecznościami lokalnymi przeprowadzono w celu podpisania porozumienia, które pozwala Spółce na rozbudowę Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most
Pracownicy
 • Ponad 18 000 pracowników w KGHM Polska Miedź S.A., 34 000 pracowników w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A
 • 10,35 - najniższy od lat wskaźnik LTIFR (liczba wypadków na milion przepracowanych godzin)