Model tworzenia wartościImage Map
show
show
show
show
show

 

 

 

 

 

Pokłady Możliwości

 • Eksploatacja zasobów w ziemi
 • Kapitał ludzki, wiedza i doświadczenie
 • Stabilność finansowa

Mechanizmy wzrostu

 • Wzrost organiczny oraz M&A (dywersyfikacja geograficzna, kosztowa, produktowa)
 • Efektywność i doskonalenie
 • Inwestycje w innowacje i badania nad rozwojem nowych technologii i produktów

Zrównoważony rozwój

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, dbałość o pracowników
 • Dialog społeczny, licencja na działanie
 • Ochrona środowiska

Wyniki

 • Wartość dla społeczeństwa
 • Wartość dla klientów
 • Wartość dla akcjonariuszy

DNA ORGANIZACJI

 • Aspiracja bycia liderem w branży i budowa trwałych przewag konkurencyjnych (maksymalizacja odzysku metali, nowe technologie)
 • Jasne priorytety strategiczne (perspektywa długoterminowa poparta planami operacyjnymi)
 • Wspólne Wartości, kultura organizacyjna, ład korporacyjny, systemy zarządzania