Glossary beginning with D

Drut OFE

Produkowany w HMlexicon.png Cedynia drut z miedzi beztlenowej w oparciu o technologiÄ™ UPCAST.

DÅ‚ug netto

Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszona o wartość środków pieniężnych i ekwiwalentów.