Glossary beginning with E

EBITDA

Wynik na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa powiększony o wartość amortyzacji.

Elektrorafinacja

Proces elektrolizy z rozpuszczalną anodą, wykonaną ze stopu poddawanego rafinacji. W czasie procesu na katodzie, dzięki specjalnie dobranym warunkom, następuje selektywne wydzielanie metalu rafinowanego, a zanieczyszczające go domieszki pozostają w elektrolicie w postaci stałej lub rozpuszczonej.