Glossary beginning with I

ISO

Międzynarodowa Organizacja ds. Standaryzacji