Glossary beginning with K

Katody miedziane

Podstawowa postać miedzi elektrolitycznie rafinowanej, produkt elektrolitycznej rafinacji miedzi.

Koncentrat miedzi

Produkt powstały przez wzbogacenie niskoprocentowych rud metali miedzi.