Glossary beginning with M

Miedź ekwiwalentna

Wartościowy wolumen produkcji wszystkich metali przeliczony na miedź w oparciu o notowania rynkowe.

Miedź elektrolityczna

Produkt elektrolitycznej rafinacji miedzi.

Miedź konwertorowa

Półprodukt będący produktem fazy konwertorowania.

Miedź płatna

Ilość miedzi w produktach zawierających miedź podlegająca płatności.

Miedź ze wsadów obcych

Ilość wyprodukowanej miedzi z zakupionych wsadów (koncentrat, złomy, blistry).

Miedź ze wsadów własnych

Ilość wyprodukowanej miedzi z własnej produkcji górniczej.