Glossary beginning with O

Odpady flotacyjne (końcowe)

Produkt końcowy procesu wzbogacania, będący przedmiotem utylizacji lub składowania.

OUOW

Obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.