Glossary beginning with P

Produkcja górnicza

Ilość produktów wyprodukowana z fazy wydobycia górniczego.

Produkcja rafinowana

Końcowy produkt etapu rafinowania.