Glossary beginning with S

Skała płonna

Skała, która przy wydobywaniu ze złoża określonej kopaliny jest uważana za nieużyteczną.