Glossary beginning with Z

ZG

Zakłady górnicze

ZWR

Zakłady wzbogacania rudy

Złoże

Naturalne nagromadzenie kopalin w obrębie skorupy ziemskiej, powstałe w wyniku różnorodnych procesów geologicznych.