Charakterystyka działalności

Najważniejsze fakty 2014

ÓSMY
Producent miedzi na świecie
NAJWIĘKSZY
Producent srebra na świecie
SPÓŁKA GIEŁDOWA
Od 1997 roku notowana na GPW
8 mln ton MIEDZI
Wydobytej od założenia spółki

Zobacz więcej >

Struktura Grupy Kapitałowej

Nasza Grupa Kapitałowa to Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. oraz 75 jednostek zależnych.

Grupa Kapitałowa obejmuje spółki realizujące podstawową działalność, tj.: produkcję górniczą metali (m.in. miedzi, srebra, niklu, złota, platyny, palladu, molibdenu, renu), poszukiwanie i eksploatację złóż miedzi i innych metali oraz spółki pracujące na rzecz głównego ciągu technologicznego, tj.: świadczące usługi budownictwa górniczego, usługi transportowe, produkujące maszyny i urządzenia dla górnictwa, energię elektryczną i cieplną, materiały wybuchowe oraz prowadzące prace badawcze i rozwojowe. Pozostałe jednostki, niepowiązane z ciągiem technologicznym, świadczą m.in. usługi ochrony zdrowia.  

Poznaj pełną strukturę naszej Grupy

Zobacz więcej >

MODEL TWORZENIA WARTOŚCI

business-core-values.png

Zobacz więcej >

Geologia, hutnictwo, górnictwo

KGHM Polska Miedź S.A. dysponuje w Polsce w pełni zintegrowanym procesem produkcji.

Zobacz więcej >

Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. jest produkcja górnicza metali, m.in. miedzi, niklu, złota, platyny, palladu, molibdenu, prowadzona zarówno w kopalniach odkrywkowych jak i podziemnych.

Zobacz więcej >

Kontekst działania KGHM

Podsumowanie 2014


Cena miedzi r/r
-6%
Światowe wydobycie miedzi r/r
+1,7%
Cena srebra r/r
-19%
Popyt na srebro r/r
+2,2%

Zobacz więcej >

Najcenniejszym kapitałem KGHM są pracownicy

To oni decydują o globalnym znaczeniu firmy, która dzięki nim osiąga sukcesy i podejmuje coraz śmielsze wyzwania biznesowe. Wszyscy zatrudnieni w Spółce – w Polsce, Chile, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych – podzielają te same wartości.

Wartości KGHM

Zobacz więcej >