Działalność geologiczno-górnicza i hutnicza w Polsce

KGHM Polska Miedź S.A. dysponuje w pełni zintegrowanym procesem produkcji, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi wsad (półprodukt) wykorzystywany w następnej fazie. W strefie górniczej KGHM Polska Miedź S.A. są trzy oddziały wydobywcze: ZGlexicon.png Lubin, ZG Rudna, ZG Polkowice-Sieroszowice, Oddział Zakłady Wzbogacania Rud (ZWRlexicon.png), który przygotowuje koncentrat dla hut oraz Oddział Zakład Hydrotechniczny, odpowiedzialny za składowanie i zagospodarowywanie odpadów powstałych w procesie produkcyjnym. W ramach struktury organizacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. działają dwa oddziały hutnicze: HMlexicon.png Legnica i HM Głogów oraz walcownia HM Cedynia.

Górnictwo

Technologia wybierania złoża rud miedzi we wszystkich trzech kopalniach oparta jest na systemie komorowo–filarowym z wykorzystaniem techniki strzałowej do urabiania złoża. Urobeklexicon.png transportowany jest do zbiorników przyszybowych, a stamtąd górniczymi wyciągami szybowymi skipowymi na powierzchnię. Po rozładunku na nadszybiu urobek transportowany jest przenośnikami taśmowymi lub wagonami kolei do zakładów przeróbczych rud zlokalizowanych przy każdej z trzech kopalń.

W wyniku wzbogacania flotacyjnego otrzymuje się koncentrat, który po wysuszeniu transportowany jest do hut – HM Legnica, HM Głogów I i HM Głogów II.

Odpady flotacyjne transportowane są rurociągami do Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most. Składowisko pełni jednocześnie funkcję zbiornika retencyjno-dozującego nadmiar wody w obiegu.

Łańcuch dostaw

W obszarze objętym Polityką Zakupów KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2014 współpracowała z 1500 dostawcami. Łączna wartość szacunkowa zrealizowanych zgodnie z Polityką Zakupów postępowań przetargowych w roku 2014 wynosi 3, 2 mld zł. KGHM współpracuje ze wszystkimi typami dostawców: kontrahentami, pośrednikami, hurtownikami. W większości przypadków są to dostawcy z Polski. W kilkunastu przypadkach dostawy zagraniczni pochodzący głównie z krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. korzysta z usług Operatora Logistycznego – wyspecjalizowanych spółek realizujących funkcje zaopatrzeniowe. 

Hutnictwo

Huty miedzi produkują miedź elektrolityczną w oparciu o koncentraty własne oraz wsady obce (koncentraty, złomy miedzi, miedź blister). HM Legnica i HM Głogów I stosują piece szybowe, a HM Głogów II stosuje technologię przetopu w piecu zawiesinowym, opartą na zmodyfikowanej licencji fińskiej firmy Outokumpu. Produktem finalnym jest miedź elektrolityczna w postaci katod o zawartości 99,99 procent Cu.

Blisko połowa tej miedzi jest transportowana do walcowni zlokalizowanej w Orsku, należącej do Oddziału HM Cedynia, gdzie produkowana jest walcówka miedziana, drut z miedzi beztlenowej oraz drut z miedzi beztlenowej zawierającej srebro. Szlamy powstające w procesach elektrorafinacji we wszystkich hutach, zawierające metale szlachetne są surowcem wejściowym do produkcji srebra rafinowanego, złota, koncentratu palladowo-platynowego oraz selenu. Natomiast elektrolit służy do produkcji surowego siarczanu niklu.

Pyły i szlamy pochodzące z odpylania gazów technologicznych służą do produkcji ołowiu rafinowanego.

Przetwórstwo

Procesy produkcji walcówki oraz drutu z miedzi beztlenowej i drutu z miedzi beztlenowej z zawartością srebra realizowane są w Hucie Miedzi Cedynia. Łączą w sobie nowoczesność rozwiązań technologicznych wiodących firm światowych z automatyzacją i ciągłą kontrolą jakości wyrobu. Materiałem wsadowym do produkcji walcówki - według procesu zarówno Contirod, jak i drutu z miedzi beztlenowej Upcast - są katody Cu. Głównie pochodzą one z produkcji Oddziałów hutniczych KGHM Polska Miedź S.A.(HM Głogów i HM Legnica). 

Proces Contirod - w pierwszej fazie produkcji, katody trafiają do pieca topielnego Asarco, przetapiającego 45 ton miedzi na godzinę w temperaturze 1120°C. Stopiona miedź jest transportowana systemem rynien do pieca odstojowego o pojemności ok. 20 ton. Ciekła miedź, dozowana do maszyny odlewniczej Hazelett, krystalizuje się w pasmo o przekroju 60 x 122 mm. Pasmo miedzi, odlewane z prędkością 12 m/min. o temperaturze 850°C, jest poddawane przeróbce plastycznej w 16 klatkach walcowniczych. Produktem finalnym jest walcówka o średnicy 8 mm, zwijana w kręgi o wadze 5 ton i zabezpieczona warstwą syntetycznego wosku, chroniącego przed wtórnym utlenieniem. 

Proces Upcast - W linii wyodrębnić można system załadunku katod, piec topielny, piec odstojowy, maszynę odlewniczą z krystalizatorami do pionowego odlewania oraz zwijarki, wytwarza się drut z miedzi beztlenowej.

Zintegrowana działalność geologiczno-górnicza i hutnicza w KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawowe produkty

Podstawowym produktem Spółki jest miedź elektrolityczna w postaci katod i produktów przetworzonych. Katody miedzianelexicon.png o minimalnej zawartości miedzi 99,99 proc spełniają najwyższe wymogi jakościowe i są zarejestrowane jako gatunek „A” na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) pod trzema markami: HMG-S, HMG-B i HML oraz na Giełdzie Kontraktów Futures w Szanghaju. Głównymi odbiorcami katod są producenci półwyrobów z miedzi takich jak walcówka, drut, blachy i taśmy oraz stopów z miedzi.

Do produktów przetworzonych należą:

  • walcówka miedziana (dla przemysłu kablowego, elektromaszynowego i elektrotechnicznego)
  • drut z miedzi beztlenowej i druty z miedzi beztlenowej zawierającej srebro (przemysł kablowy, producenci trolei, silników elektrycznych i generatorów)
  • wlewki miedziane (przemysł budowlany, elektrotechniczny)

Srebro o czystości 99,99 procent Ag produkowane jest w postaci sztabek (gąsek) o wadze ok. 1000 oz (ok. 32,15 kg) oraz granulatu. Srebro w postaci gąsek, zarejestrowane pod marką KGHM HG posiada certyfikaty Dobrej Dostawy wystawione przez London Bullion Market Association, Dubai Multi Commodities Centre oraz certyfikat rejestracji na nowojorskiej Giełdzie Handlowej NYMEX.

Głównymi odbiorcami srebra w postaci granulatu i sztab są instytucje finansowe. Srebro produkcji KGHM wykorzystywane jest m.in. jako metal inwestycyjny, znajduje jednak także zastosowanie w wielu innych branżach takich jak np. jubilerstwo, przemysł elektroniczny, elektrotechniczny, przemysł fotowoltaiczny, numizmatyka, przemysł fotograficzny, medycyna oraz produkcja nakryć stołowych.

Złoto w postaci sztabek zawierających 99,99 procent złota trafia do przemysłu jubilerskiego, banków i przemysłu elektronicznego.