Działalność geologiczno-górnicza w Kanadzie, USA i Chile

Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. jest produkcja górnicza metali, m.in. miedzi, niklu, złota, platyny, palladu, molibdenu, prowadzona zarówno w kopalniach odkrywkowych jak i podziemnych.
Kopalnie odkrywkowe - Carlota w USA oraz Franke w Chile przerabiają wydobywaną rudę przy użyciu technologii SX/EW (ługowanie na hałdzie, ekstrakcja uzyskanego roztworu oraz elektroliza miedzi metalicznej z zatężonego roztworu). Produktem końcowym jest miedź elektrolityczna w postaci katod.

Kopalnia odkrywkowa Robinson w USA wzbogaca wydobywaną rudę i sprzedaje produkt końcowy w postaci koncentratu miedzi o zawartości powyżej 20 procent. Kopalnia produkuje również nieznaczne ilości koncentratu molibdenu.
Kopalnie podziemne McCreedy West, Morrison w Kanadzie prowadzą eksploatację podziemną, sprzedając do przerobu rudę z zawartością miedzi, niklu oraz złota, palladu i platyny.

Sierra Gorda – kopalnia odkrywkowa w Chile, wzbogaca wydobytą rudę i sprzedaje produkt końcowy w postaci koncentratu miedzi o średniej zawartości około 30 procent i koncentratu molibdenu.

Schemat podstawowej działalności w Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.

Schemat podstawowej działalności w Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.