KGHM dziÅ› i jutro

Konsekwentna realizacja przyjętej w 2009 roku Strategii na lata 2009-2018 pozwoliła na osiągnięcie kluczowych celów biznesowych. Spółka uzyskała status światowego producenta miedzi na poziomie blisko 700 tys. ton rocznie.

KGHM Polska Miedź S.A. jest jedną z wiodących światowych firm produkujących miedź i liderem w produkcji srebra. Spółka ma ponad 50-letnie doświadczenie w branży wydobywczej i przetwórczej rud miedzi. Podstawową działalnością jest kopalnictwo rud metali oraz produkcja metali nieżelaznych i szlachetnych, w tym głównie miedzi elektrolitycznej, srebra i złota. KGHM Polska Miedź S.A. jest spółką giełdową z udziałem Skarbu Państwa wynoszącym 31,79 procent.

Konsekwentna realizacja przyjętej w 2009 roku Strategii na lata 2009-2018 pozwoliła na osiągnięcie kluczowych celów biznesowych. Spółka uzyskała status światowego producenta miedzi na poziomie blisko 700 tys. ton rocznie.

Realizacja wizji strategicznej umożliwiła dostarczenie wszystkich wartości dla swoich akcjonariuszy, czego wyrazem jest 33-procentowy poziom wskaźnika CAGR (Skonsolidowany Roczny Wskaźnik Wzrostu), będący pod tym względem najwyższym wśród światowych spółek górniczych, z którymi KGHM porównuje się w obszarze konkurencji kosztowej i produkcyjnej.

Konsekwentna realizacja Strategii pozwoliła KGHM na dołączenie do grona dużych globalnych producentów stwarzając potencjał do dalszego rozwoju firmy, tym samym dała możliwość kreowania i utrzymania wartości dla akcjonariuszy.

Przełomowe w rozwoju firmy było zrealizowane w 2012 roku przyjazne przejęcie kanadyjskiej spółki Quadra FNX Mining LTD. (obecnie KGHM INTERNATIONAL LTD.), w efekcie którego KGHM Polska Miedź S.A. zwiększyła produkcję o blisko 25 procent (czyli 100 tys. ton miedzi) zapewniając awans z 10 na 8. miejsce pod względem światowej produkcji miedzi w rankingu światowych producentów.

Jednocześnie baza zasobowa Spółki uległa poszerzeniu o aktywa górnicze zlokalizowane w Kanadzie, USA i Chile, bogate w miedź oraz srebro i inne metale szlachetne, nikiel, a także metale rzadkie. Jednym z najważniejszych projektów górniczych Spółki jest budowa kopalni odkrywkowej Sierra Gorda w Chile, na jednym z największych na świecie zasobów złóż rud miedzi, molibdenu i złota. W dniu 31 lipca 2014 roku miało miejsce uruchomienie produkcji w kopalni, a w październiku wysłano pierwszy transport koncentratu miedzi do huty Toyo w Japonii.

Ścieżka przemian w Grupie Kapitałowej w latach 2009-2014

Z sukcesem zrealizowana Strategia z roku 2009 była impulsem do określenia nowych kierunków rozwoju i aspiracji Spółki na kolejne kilkadziesiąt lat. W styczniu 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd Strategię na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku.

Podstawowym celem nowej perspektywy strategicznej jest osiągnięcie łącznie rocznych zdolności produkcyjnych na poziomie ponad 1 mln ton miedzi ekwiwalentnej oraz kontynuacja stałej poprawy efektywności prowadzonej działalności wydobywczej. Aby osiągnąć cel KGHM zrealizuje największy program inwestycyjny w historii Spółki i największą kampanię eksploracyjną w historii Polski. Spółka stanie się też globalnym liderem w obszarze bezpieczeństwa i innowacji górniczych, wdrażając projekt inteligentnej kopalni.

Kluczowe informacje o KGHM:

 • Ponad 50 lat doświadczenia w wydobyciu i produkcji miedzi i srebra
 • Każdego roku czołowe miejsca w światowych rankingach największych producentów miedzi i srebra
 • Certyfikaty międzynarodowych giełd towarowych potwierdzające jakość produkowanych przez KGHM miedzi i srebra
 • Firma notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
 • Aktywa produkcyjne w Polsce, Kanadzie, USA i Chile. Wydobycie - oprócz miedzi i srebra - takich metali jak: molibden, pallad i platyna, nikiel, złoto
 • Szeroko zakrojony program poszukiwań nowych zasobów metali w Polsce, Niemczech, Kanadzie, USA, Chile i na Grenlandii
 • Grupa Kapitałowa, w której skład wchodzi kilkadziesiąt podmiotów
 • Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej 34 000 pracowników

ATUTY SPÓŁKI

 • Dobre perspektywy dla rynku miedzi w średnim i długim terminie
 • Zdywerfsyfikowane portfolio projektów oraz stabilna baza zasobów
 • Odwrócenie trendu rosnących kosztów produkcji (spadek o 2 procent rocznie w latach 2012-2014) połączone z dalszym naciskiem na poprawę efektywności kosztowej
 • Stabilna polityka dywidendowa na poziomie do 1/3 zysku netto Spółki
 • Doświadczona kadra, która z sukcesem uruchomiła nowe projekty górnicze
 • Stabilna organizacja o silnych wartościach dbająca o środowisko i otoczenie

KGHM – pokłady możliwości

 • Wiedza - KGHM to firma posiadająca zasoby praktycznej wiedzy w dziedzinie wydobycia i przetwórstwa. Wiedza ta pozwala firmie działać efektywniej niż konkurencji, skutecznie osiągać zamierzone cele
 • Wpływ na rozwój świata – KGHM to firma dostarczająca cennych metali, dzięki którym świat może się rozwijać
 • Współdziałanie – KGHM to firma, w której pracuje się zespołowo, z pracownikami oraz klientami, dostawcami, społecznościami lokalnymi