Nasi pracownicy to dla nas powód do dumy

Wartości KGHMNajcenniejszym kapitałem KGHM są pracownicy.

To oni decydują o globalnym znaczeniu firmy, która dzięki nim osiąga sukcesy i podejmuje coraz śmielsze wyzwania biznesowe. Wszyscy zatrudnieni w Spółce – w Polsce, Chile, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych – podzielają te same wartości.

Wartości te są podstawą wszystkich działań KGHM – zarówno na globalnych rynkach surowcowych, jak i w ramach współpracy ze społecznościami lokalnymi.

Kluczowym elementem jest jak najlepsze wykorzystanie twórczego potencjału pracowników. To od ich wiedzy, pomysłowości, współdziałania, zaangażowania i uczciwości zależą osiągnięcia i pozycja firmy na rynku. W trosce o zapewnienie optymalnego środowiska pracy firma inwestuje w ich ciągły rozwój zawodowy oraz dobrą atmosferę w miejscu pracy.

Rozwój zawodowy pracowników przekłada się na całą organizację i jej możliwości osiągania ekspansji. Firma organizuje szkolenia zawodowe, dofinansowuje edukację akademicką, a także zachęca do wymiany wiedzy eksperckiej. W ostatnich latach, ze względu na globalizację działań, intensywnie inwestuje w podniesienie kwalifikacji językowych oraz długofalowe programy rozwoju dla kadr eksperckich i menadżerskich na wszystkich szczeblach organizacji.

Troska o pracowników, to również troska o ich bezpieczeństwo. W Spółce obowiązuje „Program poprawy bezpieczeństwa pracy w KGHM Polska Miedź S.A. do roku 2020”, który zakłada osiągnięcie celu ”zero wypadków” poprzez rozwój technologii i systemów zarządzania, a także intensywne promowanie kultury bezpieczeństwa oraz właściwych zachowań wśród pracowników.

W KGHM Polska Miedź S.A. zatrudnionych (stan na 31 grudnia 2014 roku) jest 18 168 osób.
Więcej o kapitale ludzkim w KGHM, znaleźć można na podstronie Nasze wyniki: Rozwój umiejętności i sprawności organizacyjnej.