Struktura Grupy Kapitałowej

Na 31 grudnia 2014 roku w skład Grupy Kapitałowej wchodziła Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. i 75 jednostek zależnych. Część jednostek zależnych tworzyło własne grupy kapitałowe. Największa z nich, zarówno pod względem liczebności podmiotów, jak i wysokości kapitałów, to KGHM INTERNATIONAL LTD. W jej skład wchodziło 26 jednostek zależnych. 

Segmentowy układ Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku

Segmentowy układ Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku

Grupa Kapitałowa obejmuje spółki realizujące podstawową działalność, tj.: produkcję górniczą metali (m.in. miedzi, srebra, niklu, złota, platyny, palladu, molibdenu, renu), poszukiwanie i eksploatację złóż miedzi i innych metali oraz spółki pracujące na rzecz głównego ciągu technologicznego, tj.: świadczące usługi budownictwa górniczego, usługi transportowe, produkujące maszyny i urządzenia dla górnictwa, energię elektryczną i cieplną, materiały wybuchowe oraz prowadzące prace badawcze i rozwojowe. Pozostałe jednostki, niepowiązane z ciągiem technologicznym, świadczą m.in. usługi ochrony zdrowia.