Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

  1. Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju, umowy o pracę i regionu w podziale na płeć

    ...

  2. Wskaźniki

    W 2014 roku w Spółce nie zanotowano strajków pracowniczych ...