Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

  1. Metodyka raportowania

    Niniejszy raport i wskaźniki w nim zaraportowane za 2014 rok obejmują swoim zakresem Spółkę KGHM Polska Miedź S.A. W trosce o wysoką użyteczność tego dokumentu, w wybranych miejscach zaprezentowano także dane jakościowe i finansowe dotyczące...

  2. Dialog z interesariuszami rynku kapitałowego

    Dialog z interesariuszami, wśród których szczególną rolę odgrywają akcjonariusze, traktujemy jako kluczowy element efektywnego funkcjonowania Spółki. ...