Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

  1. Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grup wiekowych, płci i regionu

    ...

  2. Wskaźniki

    W 2014 roku w Spółce nie zanotowano strajków pracowniczych ...