Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

  1. Nasze wyniki: Wsparcie regionu

    Dobre, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu relacje z interesariuszami mają duże znaczenie dla KGHM. Szczególne znaczenie ma polityka dobrego sąsiedztwa. Przejawia się ona podejmowaniem przez KGHM i Fundację KGHM Polska Miedź S.A. szeregu...