Szukaj

Karty podstawowe

Wyniki wyszukiwania

  1. Sponsoring

    Polityka sponsoringowa KGHM zmierza do promocji Spółki oraz Dolnego Śląska. Łączne wydatki na kulturę, naukę i sport w 2014 roku wyniosły ponad 35 mln zł . ...

  2. Nasze wyniki: Wsparcie regionu

    Dobre, oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu relacje z interesariuszami mają duże znaczenie dla KGHM. Szczególne znaczenie ma polityka dobrego sąsiedztwa. Przejawia się ona podejmowaniem przez KGHM i Fundację KGHM Polska Miedź S.A. szeregu...