10. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

NotaStan na dzień
31 grudnia 201431 grudnia 2013
Udziały 10 11
Akcje w spółkach notowanych na giełdzie 921 799
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 931 810
Udziały - 1
Akcje w spółkach notowanych na giełdzie 57 57
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 57 58
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, razem: 31 .1 988 868