11. Aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń i rekultywację składowisk odpadów

NotaStan na dzień
31 grudnia 201431 grudnia 2013
Środki pieniężne Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych i Funduszu Rekultywacji Składowisk Odpadów 297 254
Dłużne papiery wartościowe 61 69
Długoterminowe aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń
i rekultywację składowisk odpadów
358 323
Środki pieniężne Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych 2 1
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń 2 1
Razem aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń
i rekultywację składowisk odpadów:
31.1 360 324